สมาชิกพิเศษพร้อมข้อมูลรายพื้นที่
Loading

สมาชิกพิเศษพร้อมข้อมูลรายพื้นที่

วันที่ : 19 เมษายน 2565
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดให้บริการ สมาชิกสืบค้นข้อมูลอสังหาริมทรัพย์บนเว็บไซต์ www.reic.or.th ทั้งเครื่องชี้ด้านอุปสงค์ (Demand) ด้านอุปทาน (Supply) และด้านราคา กับสถิติอสังหาริมทรัพย์ครบทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์ โรงแรม-รีสอร์ท อุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ และที่ดินเปล่า พร้อมทั้งข้อมูลอื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้กว่า 10 ปี 
คลิกที่นี่ > รายละเอียดสมาชิกพิเศษพร้อมข้อมูลรายพื้นที่ <
คลิกที่นี่  > สมัครสมาชิกสืบค้นข้อมูลอสังหาริมทรัพย์บนเว็บไซต์ www.reic.or.th <

สมาชิกสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์

ระยะเวลา 1 ปี :
ราคาปกติ 20,000 บาท

บริการ อื่นๆ

R-MAT Package 1
R-MAT Package 1
ราคาปกติ : 300,000 บาท
R-MAT Package 2
R-MAT Package 2
ราคาปกติ : 150,000 บาท
R-MAT Package 3
R-MAT Package 3
ราคาปกติ : 80,000 บาท