Loading

ข้อมูลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยรายโครงการ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ลงพื้นที่สำรวจจำนวนโครงการอสังหาริทรัพย์ที่ยังเปิดขายอยู่ในตลาด โดยสำรวจครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ที่มีแนวโน้มทางการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อข้อมูลทั้งจังหวัดหรือเลือกเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการศึกษาได้ โดยข้อมูลที่จะได้รับจะประกอบด้วย แผนที่ตั้ง และรายละเอียดของโครงการ
ติดต่อสอบถาม : คุณอภิญญา โทรศัพท์ 0-2645-9677