รถไฟฟ้าชมพู-เหลืองใกล้เสร็จ เตรียมวิ่งฟรีก่อนเปิดจริงปี66 
Loading

รถไฟฟ้าชมพู-เหลืองใกล้เสร็จ เตรียมวิ่งฟรีก่อนเปิดจริงปี66 

วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565
รถไฟฟา สีชมพู- สีเหลือง ก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ เผยสีเหลืองคืบหน้า 96.79% รับมอบรถแล้ว 29 ขบวน จาก 30 ขบวน สีชมพูคืบ 92.28% รถมาแล้ว 34 ขบวน จาก 42 ขบวน
          "ศักดิ์สยาม" สั่งเร่งประเมินระบบรับรองความปลอดภัย คืนผิวจราจร เตรียมทดลองเดินรถเสมือนจริง ไม่เก็บค่าโดยสาร ก่อนเปิดเต็มรูปแบบปี 66 พร้อมขอชื่อพระราชทาน

          นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองและสายสีชมพู ครั้งที่ 2/2565 วานนี้ (3 พ.ย.) ว่า ได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของการเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งอื่น การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม การขอพระราชทานนามแนวเส้นทาง และการสื่อสารสาธารณะ

          โดยปัจจุบันสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว- สำโรง) มีความคืบหน้าการก่อสร้าง 96.79% ได้รับมอบขบวนรถไฟฟาแล้ว 29 ขบวน จากทั้งหมด 30 ขบวน ส่วนสายสีชมพู (ช่วงแคราย- มีนบุรี) มีความคืบหน้า 92.28% ได้รับมอบขบวนรถไฟฟ้าแล้ว 34 ขบวน จากทั้งหมด 42 ขบวน โดยทั้งสองเส้นทางมีแผนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2566 ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างจัดทำ Proof of Safety เพื่อตรวจสอบและประเมินความพร้อมของงานโยธาและงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโครงการ ก่อนที่วิศวกรอิสระ (ICE) จะออกหนังสือรับรองความปลอดภัย เพื่อเปิดให้บริการให้แก่ประชาชนต่อไป

          ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการ บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการรื้อย้ายสาธารณูปโภค ซึ่งมีงานทับซ้อนกัน ณ ตำแหน่งทางขึ้นลงของสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ (สถานี PK11-PK13) ประกอบด้วย การรื้อย้าย Duct Bank และแนวสายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และการก่อสร้างทางระบายน้ำ (Flood Way) ของกรมทางหลวง (ทล.) ซึ่งตามแผนงานจะรื้อย้ายแล้วเสร็จประมาณเดือน มี.ค.2566

          ขณะเดียวกัน ได้หารือแนวทางการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูกับระบบขนส่งอื่น เช่น การก่อสร้าง Skywalk เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีหัวหมาก กับสถานีรถไฟฟาแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีหัวหมาก และหารือแนวทางการปรับเส้นทางรถโดยสารประจำทาง เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู โดยก่อนการปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จำนวน 59 เส้นทาง ได้มีการปรับเพิ่มเป็น 81 เส้นทาง และสายสีชมพูเดิมมีรถโดยสารประจำทางเชื่อมต่อจำนวน 50 เส้นทาง ได้มีการปรับเพิ่มเป็น 82 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกการเชื่อมต่อการเดินทางให้แก่ประชาชน

          นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ได้สั่งการให้คณะอนุกรรมการ 4 ด้าน ดำเนินการดังนี้

         1.คณะอนุกรรมการด้านการเดินรถ การเชื่อมต่อการให้บริการระบบขนส่ง และการประเมินคุณภาพ เร่งประสานผู้รับสัมปทานก่อสร้างเพื่อกำกับและติดตามการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยสูงสุด และการจัดการจราจรให้มีผลกระทบต่อการเดินทางประชาชนน้อยที่สุด เช่น การคืนพื้นที่ผิวจราจรจากการก่อสร้าง และให้มีการทดลองเดินรถเสมือนจริงโดยไม่เก็บค่าโดยสาร โดยศึกษารูปแบบจากรถไฟฟาชานเมืองสายสีแดง พร้อมทั้งให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสาย และการเดินทางสาธารณะรูปแบบอื่น ให้มีความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ เช่นทางเดินที่มีหลังคา

          2.คณะอนุกรรมการด้านราคาค่าโดยสาร และบัตรโดยสาร เร่งพิจารณารูปแบบการคิดคำนวณค่าโดยสารโดยเปรียบเทียบกับวิธีการของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและการใช้บัตรโดยสารร่วม และประสานคณะอนุกรรม การด้านการสื่อสารสาธารณะเพื่อเร่งรัดประชาสัมพันธ์บัตรโดยสารแก่ประชาชน

          3.คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารสาธารณะ ให้ประสานข้อมูลจากคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกช่องทาง เพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการ เช่น การ Count down วันเปิดให้บริการ แนวทางการเชื่อมต่อขนส่งมวลชนระบบอื่นๆ การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด โดยประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

          4.คณะอนุกรรมการด้านการเตรียมการขอพระราชทานนามแนวเส้นทาง 2 โครง การ และพิจารณาขอพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์สำหรับประดิษฐานบริเวณอาคารหรือสถานีของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมในการติดตั้งป้ายชื่อสถานีเมื่อได้รับพระราชทานชื่อแนวเส้นทาง
ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ