กคช.เปิดให้คนจนเช่าที่อยู่อาศัย
Loading

กคช.เปิดให้คนจนเช่าที่อยู่อาศัย

วันที่ : 23 เมษายน 2565
เตรียมเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองสิทธิ์เช่า พร้อมเข้าอยู่อาศัยได้ทันที ในพื้นที่ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,243 หน่วย
          นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า กคช. มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ภายใต้โครงการ "อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย" เตรียมเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองสิทธิ์เช่า พร้อมเข้าอยู่อาศัยได้ทันที ในพื้นที่ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,243 หน่วย ได้แก่ สมุทรสาคร 196 หน่วย กาญจนบุรี 79 หน่วย มหาสารคาม 138 หน่วย สุรินทร์ 163 หน่วย อุบลราชธานี 242 หน่วย นครสวรรค์ 196 หน่วย และลำปาง 229 หน่วย ขนาดห้องพักอาศัย 28 และ 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าตั้งแต่ 1,400-2,500 บาท ขึ้นอยู่กับที่ตั้งโครงการ

          ล่าสุด กคช. เปิดจองโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จ.ลำปาง 229 หน่วย พร้อมทำสัญญาและเข้าอยู่อาศัยได้ทันที ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย. ในอัตราค่าเช่า 1,900-2,200 บาท/เดือน เป็นอาคารพักอาศัย 4 ชั้น ภายในห้องพักอาศัย ประกอบด้วย 1 ห้องอเนกประสงค์ และ 1 ห้องน้ำ

          สำหรับห้องพักอาศัยชั้นที่ 1 ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงอารยสถาปัตย์ หรือการออกแบบเพื่อ คนทั้งมวล โดยกคช. จะให้สิทธิ์ผู้สูงอายุและคนพิการเช่าห้องพักอาศัยที่ชั้น 1 ก่อนเป็นอันดับแรก และให้สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่าก่อน โดยจะต้องเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี กรณีประชาชนทั่วไป รวมถึงข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน

          ผู้ที่สนใจ เยี่ยมชมและทำสัญญาเช่าได้ ณ ที่ตั้งโครงการ หรือสำนักงานเคหะจังหวัดลำปาง โทร.0-5481-1182 ถึง 3 และ 08-4387-3957
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ