คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: อสังหาฯซบ
Loading

คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: อสังหาฯซบ

วันที่ : 21 กันยายน 2564
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เผยผลสำรวจภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ มีการชะลอตัวอย่างมากในด้านอุปทานของหน่วยเปิดขายใหม่
         นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) กล่าวว่า ผลสำรวจภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยของภาคเหนือ พบว่า ภาพรวมตลาดมีการชะลอตัวอย่างมากในด้านปริมาณที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ ซึ่งจำนวนหน่วยลดลง 56.6% และมูลค่าลดลง 61.2% โดยเป็นการลดลงมากในส่วนของอาคารชุดเปิดขายใหม่ถึง 89.9% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีการชะลอตัวในการพัฒนาโครงการใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ลดลง 72% เชียงใหม่ ลดลง 65.1% ขณะที่ภาพรวมของการขายพบว่าทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าลดลงประมาณ 34.6%และ 33.4% ตามลำดับ และหากพิจารณาโดยภาพรวมแล้วทั้งบ้านจัดสรรและอาคารชุดพบว่า มีการปรับตัวลดลง
ข่าวอสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค อื่นๆ