บ้านจัดสรรอีสานเหนือน่าห่วงสินค้าเหลือขายกว่า4.3หมื่นล้าน
Loading

บ้านจัดสรรอีสานเหนือน่าห่วงสินค้าเหลือขายกว่า4.3หมื่นล้าน

วันที่ : 11 มิถุนายน 2564
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เผย สต็อกอสังหาฯภาคอีสานเหลือขายกว่า 4.3 หมื่นล้าน
        นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ทำการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดมหาสารคาม โดยเป็นการสำรวจในช่วงครึ่งหลัง ปี 2563 ซึ่งเป็นการสำรวจโครงการบ้านจัดสรร และอาคารชุด ที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย พบว่า มีจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขาย ณ ครึ่งหลัง ปี 2563 ทั้งหมด 297 โครงการ จำนวน 13,500 หน่วย มูลค่ารวม 47,535 ล้านบาท

          จำแนกเป็นโครงการบ้านจัดสรร 250 โครงการ 10,620 หน่วย มูลค่า 40,361 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด 47 โครงการ 2,880 หน่วย มูลค่า 7,174 ล้านบาท ในจำนวนดังกล่าวมีหน่วยเหลือขายจำนวน 12,365 หน่วย รวมมูลค่าหน่วย เหลือขาย 43,350 ล้านบาท และในช่วงครึ่งหลัง ของปี 2563 มีที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่จำนวน 1,135 หน่วย รวมมูลค่า 3,585 ล้านบาท

          สำหรับภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัย ระหว่างการขายในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนทั้งสิ้น 6,161 หน่วยลดลง 10.4% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 จังหวัดขอนแก่นมีจำนวนทั้งสิ้น 3,974 หน่วย ลดลง 1.4% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 จังหวัดอุดรธานีมีจำนวนทั้งสิ้น 1,503 หน่วยลดลง 13.0% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวน ทั้งสิ้น 1,129 หน่วยลดลง 22.9% จากช่วงเดียวกันของปี 2562 จังหวัดมหาสารคาม มีจำนวนทั้งสิ้น 733 หน่วย ลดลง 2.9% จากช่วงเดียวกันของปี 2562
ข่าวอสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค อื่นๆ