โควิดฉุดอสังหาฯภูเก็ตเจ็บหนักสต็อกเหลือขายมากสุดภาคใต้
Loading

โควิดฉุดอสังหาฯภูเก็ตเจ็บหนักสต็อกเหลือขายมากสุดภาคใต้

วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เผย พิษโควิดกระทบ ตลาดอสังหาฯ ภาคใต้
          ประกายดาว แบ่งสันเทียะ  

          กรุงเทพธุรกิจ

          ตั้งแต่มีการปิดเมือง (Lockdown) เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) เมื่อต้นปีนี้ ภูเก็ต เมืองหลวง ด้านการท่องเที่ยวภาคใต้ เป็นอีกจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างหนัก เนื่องจากพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยว ฉุดกำลังซื้อที่อยู่อาศัย

          วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวถึงภาพรวมที่อยู่อาศัยจ.ภูเก็ตในช่วงครึ่งแรกของ 2563 ว่า มีที่อยู่อาศัยทั้งหมด (Total Supply) อยู่ที่ 8,984 ยูนิต มากที่สุดในภาคใต้ที่มีซัพพลายทั้งหมด 17,087 ยูนิต

          โดย 5 อันดับแรกที่มี "หน่วยเหลือขาย"มากที่สุดกระจุกตัวอยู่ใน จ.ภูเก็ตทั้งหมด ประกอบด้วย 1.หาดบางเทา-หาดสุรินทร์1,886 ยูนิต 2.เทพกษัตรี-ศรีสุนทร 1,461 ยูนิต 3.หาดในยาง- หาดไม้ขาว 1,362 ยูนิต 4.เกาะแก้ว-รัษฎา 1,042 ยูนิต และ5.หาดกมลา 858 ยูนิต ส่วนใหญ่ อยู่ที่ระดับราคา 3-5 ล้านบาท

          สำหรับแนวโน้มที่อยู่อาศัยภาคใต้ ในช่วงครึ่งหลังปี2563 คาดว่าจะมีจำนวน ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่17,688ยูนิต คิดเป็น มูลค่า 84,285ล้านบาท

          "ภาคใต้ถือว่าเป็นภาคที่สถานการณ์หนักที่สุด เนื่องจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ผ่านมาพึ่งพิงกับการท่องเที่ยวเป็นหลัก ธุรกิจอสังหาฯ จึงผูกกับกำลังซื้อของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว และจังหวัดภูเก็ต หนักที่สุด เพราะ90%ของระบบเศรษฐกิจพึ่งพาท่องเที่ยว" ด้าน บุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต และประธานกรรมการ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด กล่าวว่า สมาคมฯ อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตได้รับ ผลกระทบอย่างหนัก ภายหลังจากปิดเมืองเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 วิกฤติครั้งนี้ถือว่ารุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตมากที่สุดในรอบหลายปี

          ทั้งนี้ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่ารวม 4 แสนล้านบาท ต้องพึ่งพากับธุรกิจท่องเที่ยวเป็นหลัก ส่งผลกระทบคนซื้อบ้านต้องทิ้งดาวน์ และยอดปฏิเสธสินเชื่อสูง ผู้ที่ยื่นซื้อบ้านผ่านการอนุมัติแต่ละหน่วย จะยื่นคนที่ 3-4 จากเดิมคนที่ 2 ก็จะผ่านการอนุมัติ ภาพรวมอสังหาจึงตกลง ตั้งแต่ไตรมาสที่2 และต่อเนื่องมาถึงไตรมาส3 ปีนี้

          "ภูเก็ตเจ็บหนักมาตลอดตั้งแต่ล็อกดาวน์ และยังไม่มีมาตรการใดๆ เข้ามา มีเพียงแต่ข่าวการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแต่ในสุดก็ยังไม่มีผลเป็นรูปธรรมชัดเจน จึงควรใช้วิกฤติครั้งนี้ พลิกฟื้นจังหวัดภูเก็ตใหม่ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนักท่องเที่ยว ในเชิงคุณภาพวิกฤติโควิดจึงต้องรีโพสิชั่นภูเก็ต มีจุดขายที่โดดเด่นนอกเหนือจากการท่องเที่ยว คือเมดิคัล ฮับ รองรับคนที่อยากมีสุขภาพดีไม่ว่า จะแก่หรือไม่แก่จะได้มาพักระยะยาว (long stay) ซึ่งได้เชื่อมต่อกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเข้ามาร่วมสร้างบุคคลกรที่เข้ามารองรับ ในปีหน้า"  ด้าน อิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการอสังหาฯจากกรุงเทพฯที่เข้าไปลงทุนจ.ภูเก็ต บอกว่า หลังจากเกิดโควิด-19 ตลาดอสังหาฯในภูเก็ตได้รับผลกระทบ โดยพึ่งพานักท่องเที่ยวภายในประเทศไม่เพียงพอ เพราะมีจุดอ่อนด้านการเดินทางห่างจากกรุงเทพฯถึง 8 ชั่วโมงต่างกับพัทยา หัวหิน เขาใหญ่ที่ใช้เวลาเดินทางไม่นาน

          อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวในภูเก็ตน่าเริ่มกระเตื้องจากการที่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเดินเข้ามาสัมมนาในภูเก็ตแทนการเดินไปต่างประเทศที่ยังเดินทางไม่ได้ ช่วยแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ผู้ประกอบการต้องยอม ลดราคาลงมาให้กับกลุ่มลูกค้าไทยมากกว่าครึ่ง แต่ก็ยังเป็นจุดอ่อนเพราะต้องเดินผ่านทาง สายการบินเท่านั้น แม้ว่าราคาที่พักจะถูก ก็ยังมีอุปสรรคการเดินทาง

          เขายังบอกด้วยว่า สถานการณ์อสังหาฯ ของบริษัทฯในจ.ภูเก็ต เริ่มเปิดโครงการที่ 4 ถือเป็นจังหวะที่ดีและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัดที่ต้องการให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ โครงการที่ 4 เปิดตัวเพื่อรองรับธุรกิจสุขภาพ อยู่ระหว่าง เริ่มต้นศึกษาและก่อสร้าง โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นคนกรุงเทพฯ เป็นการวางสมดุลลูกค้าต่างชาติ และคนไทย เพื่อลดความเสี่ยง

          ทั้งนี้มีผู้ประกอบการหลายรายสนใจที่เข้ามาทำในรูปแบบนี้มากขึ้น ซึ่งมี ให้เลือกหลายระดับราคา กลางจนถึงบน ตั้ง 5-7 ล้านบาทไปจนถึง 10 ล้านบาทขึ้นไป

          "ขณะนี้มีผู้ประกอบการหลายรายพยายามที่จะดึงผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วม ในโครงการด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแผนที่เข้าครม.สัญจร จ.ภูเก็ตที่มีเรื่องของศูนย์กลางทางการแพทย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา หรือเมดิคัล ฮับ ในภูเก็ต ซึ่งเป็น โครงการของรัฐบาล ที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ ที่มีมูลค่า1,300 ล้านบาท ในรูปแบบรัฐร่วมทุนเอกชน หรือPPP ขณะเดียวกันทางหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการสอนแพทย์และพยาบาลเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับนโยบายดังกล่าว" อิสระ กล่าว

          ควรใช้วิกฤติครั้งนี้ พลิกฟื้นจังหวัดภูเก็ต รองรับนักท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ ต้องรีโพสิชั่นภูเก็ต ให้มีจุดขายโดดเด่นนอกเหนือจากการท่องเที่ยวคือ 'เมดิคัล ฮับ'
ข่าวอสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค อื่นๆ