ระยองขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ
Loading

ระยองขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563
ระยอง พร้อม เมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City)
          ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันก่อน นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน "ระยอง เมืองอัจฉริยะ" (Rayong Smart City) ตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนพัฒนาเมือง โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ซึ่งจังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ 1 ใน 3 จังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเมือง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือ การเป็นเมืองอัจฉริยะ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน Smart City ในพื้นที่จังหวัดระยอง และการพิจารณาขับเคลื่อนโครงการเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ โครงการเมืองอัจฉริยะบ้านฉาง โครงการนำร่องติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยระบบดิจิทัล

          ทั้งนี้ เพื่อการตัดสินใจและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทางด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และโครงการ Smart Pole หรือ นวัตกรรมเสาไฟอัจฉริยะ เช่น สถานีชาร์จรถไฟฟ้า กล้องวงจรปิดแสดงผลเพื่อความปลอดภัยทางถนน และตัวส่งสัญญาณไวไฟ เป็นต้น โดยมีส่วนราชการจังหวัดระยอง ภาคเอกชน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค อื่นๆ