อสังหาฯภาคตะวันตกยังเหลือขายอื้อ
Loading

อสังหาฯภาคตะวันตกยังเหลือขายอื้อ

วันที่ : 23 มิถุนายน 2563
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผย ผลสำรวจ อสังหาฯภาคตะวันตกยังเหลือขายอื้อ
         นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า ในพื้นที่ภาคตะวันตก พบว่า ณ สิ้นปี 2562 มีโครงการที่อยู่อาศัยเสนอขายจำนวนทั้งสิ้น 6,795 หน่วย ซึ่งคิดเป็น 1.9% ของจำนวนที่อยู่อาศัยใน 26 จังหวัดหลักซึ่งมีจำนวนรวม 355,145 หน่วย นับได้ว่ามีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยน้อยที่สุดในกลุ่ม 26 จังหวัด โดยแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3,692 หน่วย และจ.เพชรบุรี จำนวน 3,103 หน่วย

          ในปี 2563 คาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวของตลาดมากพอสมควร เนื่องจากยังมีจำนวนหน่วยเหลือขายจำนวนมากทั้งในส่วนของบ้านเดี่ยว และอาคารชุด ส่งผลให้อัตราดูดซับของทุกกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มที่จะปรับลดลง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากภาพรวมในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 อัตราดูดซับจะอยู่ที่ 4.3% ลดลงจาก 5.1% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562

          ส่วนในปี 2563 คาดการณ์ว่าอัตราดูดซับจะลดลงมาอยู่ที่ 0.9-1.7% โดยคาดว่าจะมีโครงการใหม่เปิดขายประมาณ 981 หน่วย ในขณะที่มีหน่วยเหลือขายสะสมประมาณ 3,244 หน่วย ในจำนวนดังกล่าวหากไม่มีการก่อสร้างหน่วยเหลือขายเข้ามาเติมในตลาด และอุปทานใหม่ไม่เพิ่มในกลุ่มสินค้าที่มีปัญหาคือ กลุ่มอาคารชุดระดับราคา 2-3 ล้านบาท ตลาดโดยรวม น่าจะปรับตัวดีขึ้นในปี 2564

          สำหรับผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ จ.เพชรบุรี พบว่า ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวนที่อยู่อาศัยเสนอขายทั้งสิ้น 55 โครงการ จำนวน 3,103 หน่วย ลดลงจากช่วงครึ่งปีแรก -22.9%
ข่าวอสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค อื่นๆ