มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ เริ่มกระตุ้นดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการฯ ที่อยู่อาศัย ในไตรมาส 4 ปี 2563 แต่คาดว่า COVID-19 รอบใหม่อาจฉุดลงอีกครั้ง
Loading

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ เริ่มกระตุ้นดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการฯ ที่อยู่อาศัย ในไตรมาส 4 ปี 2563 แต่คาดว่า COVID-19 รอบใหม่อาจฉุดลงอีกครั้ง

วันที่ : 14 มกราคม 2564
รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 Current Situation Index ผู้ประกอบการฯมีภาวะความเชื่อมั่นดีขึ้น โดยมีดัชนีเท่ากับร้อยละ 46.3 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า (ที่มีค่าดัชนีอยู่ที่ร้อยละ 42.8)
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล โดยพบว่า ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 Current Situation Index ผู้ประกอบการฯมีภาวะความเชื่อมั่นดีขึ้น โดยมีดัชนีเท่ากับร้อยละ 46.3 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า (ที่มีค่าดัชนีอยู่ที่ร้อยละ 42.8) แต่ยังคงต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับต่ำกว่าร้อยละ 50 ติดต่อกัน 7 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศใช้มาตรการ LTV ได้สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการฯยังคงขาดความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย


อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
PRESS RELEASE อื่นๆ