ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการฯ ต่ำสุดในรอบ 32 ไตรมาส ในไตรมาส 1/2563
Loading

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการฯ ต่ำสุดในรอบ 32 ไตรมาส ในไตรมาส 1/2563

วันที่ : 15 เมษายน 2563
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) ไตรมาส 1 ปี 2563 พบว่า ลดลงมาจากไตรมาสที่แล้วจากค่าดัชนี 44.4 จุด เหลือ 41.2 จุด
            ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำรวจและจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) ไตรมาส 1 ปี 2563 พบว่า ลดลงมาจากไตรมาสที่แล้วจากค่าดัชนี 44.4 จุด เหลือ 41.2 จุด ซึ่งเป็นค่าดัชนีที่ต่ำที่สุดในรอบ 32 ไตรมาส นับตั้งแต่ปี 2555 หลังจากที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครในปี 2554 สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการฯ มีความกังวลต่อปัจจัยลบต่างๆมากขึ้นทั้งปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างเพิ่มมากขึ้น และยังไม่ทราบว่าจะยุติลงเมื่อไร ซึ่งนับเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในระดับที่ค่อนข้างต่ำในทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน ผลประกอบการ ด้านยอดขาย และการลงทุน ที่มีค่าดัชนีลดลงมากเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
PRESS RELEASE อื่นๆ