รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ ช่วงครึ่งแรกปี 2562
Loading

รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ ช่วงครึ่งแรกปี 2562

วันที่ : 29 ตุลาคม 2562
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ ที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2562 ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ ที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2562 ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย  ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการสำรวจในช่วงครึ่งแรกปี 2562 มีจำนวนโครงการที่ยังอยู่ระหว่างขาย 473 โครงการ มีหน่วยเหลือขายจำนวน 16,529 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเหลือขาย 81,655 ล้านบาท
... อ่านต่อฉบับเต็ม... download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
PRESS RELEASE อื่นๆ