รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ครึ่งหลังปี 2561
Loading

รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ครึ่งหลังปี 2561

วันที่ : 31 กรกฎาคม 2562
รายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ ที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ  ที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งหลังปี 2561 โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย จากการสำรวจพบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 76 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมทั้งสิ้น 10,009 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 28,201 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรร 67 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 6,030 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 20,561 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 9 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 3,979 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 7,640 ล้านบาท 

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการสำรวจในช่วงครึ่งหลังปี 2561 มีหน่วยเหลือขายจำนวน 3,400หน่วย หรือร้อยละ 34.0 ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด โดยโครงการบ้านจัดสรรมีหน่วยเหลือขายจำนวน 2,729 หน่วย หรือร้อยละ 45.3 ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด โครงการอาคารชุดมีหน่วยเหลือขายจำนวน 671 หน่วย หรือร้อยละ 16.9 ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด
 
... อ่านต่อฉบับเต็ม... download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
PRESS RELEASE อื่นๆ