รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก ครึ่งแรกปี 2561
Loading

รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก ครึ่งแรกปี 2561

วันที่ : 3 ธันวาคม 2561
รายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย
               ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย  จากการสำรวจพบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 952 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมทั้งสิ้น 188,126 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 561,191 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรร 721 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 102,724 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 286,677 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 215 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 84,873 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 260,867 ล้านบาท และโครงการวิลล่า 16 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 529 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 13,648 ล้านบาท

               ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการสำรวจในช่วงครึ่งแรกปี 2561 มีหน่วยเหลือขายจำนวน 55,327 หน่วย หรือร้อยละ 29.4 ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด โดยโครงการบ้านจัดสรรมีหน่วยเหลือขายจำนวน 38,451 หน่วย หรือร้อยละ 37.4  ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด โครงการอาคารชุดมีหน่วยเหลือขายจำนวน 16,745 หน่วย หรือร้อยละ 19.7 ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด  และโครงการวิลล่ามีหน่วยเหลือขายจำนวน 131 หน่วย หรือร้อยละ 24.8 ของหน่วยในผังโครงการวิลล่าทั้งหมด ... อ่านต่อฉบับเต็มคลิกที่ download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
PRESS RELEASE อื่นๆ