รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ ครึ่งแรกปี 2561
Loading

รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ ครึ่งแรกปี 2561

วันที่ : 3 ธันวาคม 2561
รายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และจังหวัดตาก โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย
               ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และจังหวัดตาก โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย  จากการสำรวจพบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 345 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมทั้งสิ้น 38,490 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 135,500 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรร 278 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 27,915 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 103,033 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 64 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 10,517 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 30,737 ล้านบาท และโครงการวิลล่า 3 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 58 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 1,530 ล้านบาท

               ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการสำรวจในช่วงครึ่งแรกปี 2561 มีหน่วยเหลือขายจำนวน 12,616 หน่วย หรือร้อยละ 32.8 ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด โดยโครงการบ้านจัดสรรมีหน่วยเหลือขายจำนวน 9,654 หน่วย หรือร้อยละ 34.6 ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด โครงการอาคารชุดมีหน่วยเหลือขายจำนวน 2,931 หน่วย หรือร้อยละ 27.9 ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด และโครงการวิลล่ามีหน่วยเหลือขายจำนวน 31 หน่วย หรือร้อยละ 53.4 ของหน่วยในผังโครงการวิลล่าทั้งหมด ... อ่านต่อฉบับเต็มคลิกที่ download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
PRESS RELEASE อื่นๆ