รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันตก ครึ่งแรกปี 2561
Loading

รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันตก ครึ่งแรกปี 2561

วันที่ : 4 ธันวาคม 2561
รายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัดในภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย
                ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัดในภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และจังหวัดเพชรบุรี โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย  จากการสำรวจพบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 172 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมทั้งสิ้น 24,812 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 107,430 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรร 122 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 6,883 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 30,934 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 38 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 17,678 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 67,991 ล้านบาท และโครงการวิลล่า12 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 251 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 8,505 ล้านบาท

                ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการสำรวจในช่วงครึ่งแรกปี 2561 มีหน่วยเหลือขายจำนวน 6,104 หน่วย หรือร้อยละ 24.6 ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด โดยโครงการบ้านจัดสรรมีหน่วยเหลือขายจำนวน  2,564 หน่วย หรือร้อยละ 37.3 ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด โครงการอาคารชุดมีหน่วยเหลือขายจำนวน 3,466 หน่วย หรือร้อยละ 19.6 ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด  และโครงการวิลล่ามีหน่วยเหลือขายจำนวน 74 หน่วย หรือร้อยละ 29.5 ของหน่วยในผังโครงการวิลล่าทั้งหมด ...  อ่านต่อฉบับเต็มคลิกที่ download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
PRESS RELEASE อื่นๆ