ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2564 ภาพรวมดัชนีราคาลดลงต่อเนื่อง ปรับเงื่อนไขให้ของแถมมากกว่าส่วนลด
Loading

ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2564 ภาพรวมดัชนีราคาลดลงต่อเนื่อง ปรับเงื่อนไขให้ของแถมมากกว่าส่วนลด

วันที่ : 13 มกราคม 2565
ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลภาพรวมทิศทางการปรับลดลงแต่เริ่มเข้าสู่ภาวะทรงตัว โดยดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2564 ค่าดัชนีมีค่าเท่ากับ 126.8 ลดลงร้อยละ -0.8
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลภาพรวมทิศทางการปรับลดลงแต่เริ่มเข้าสู่ภาวะทรงตัว โดยดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2564 ค่าดัชนีมีค่าเท่ากับ 126.8 ลดลงร้อยละ -0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สี่ และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) พบว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรลดลงร้อยละ -0.3 ส่วนดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี  2564 ค่าดัชนีเท่ากับ 151.2 จุด ลดลงร้อยละ -0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีค่าดัชนีลดลงต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่ 5 แล้ว ส่วนการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) พบว่า ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ลดลงร้อยละ -0.3 ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สามแล้ว

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ผลการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่ลดลงข้างต้น แสดงให้เห็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 5 โดยเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์โควิดสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยให้มีการฟื้นตัวช้าลงกว่าเดิม ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดย พบว่า ผู้ประกอบการยังคงใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการลดราคาเพื่อกระตุ้นการขายบ้านจัดสรร รวมถึงโปรโมชั่นการให้เข้าอยู่ฟรีนานขึ้นเป็น 1 – 3 ปีแรก หรือ อยู่ฟรี 36 เดือน จากเดิมที่เคยใช้โปรโมชั่นให้อยู่ฟรี 1 -  2 ปี เพื่อช่วยสำหรับคนที่อยากได้บ้านในตอนนี้แต่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการยังคงจัดโปรโมชั่นต่อเนื่องทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์เพื่อเป็นการเร่งรัดในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
PRESS RELEASE อื่นๆ