สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้สถานการณ์โควิด - 19 คอนโดฯ ซึมต่อเนื่อง อัตราดูดซับเริ่มปรับตัวขึ้น ครึ่งหลังปี 2565
Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้สถานการณ์โควิด - 19 คอนโดฯ ซึมต่อเนื่อง อัตราดูดซับเริ่มปรับตัวขึ้น ครึ่งหลังปี 2565

วันที่ : 23 กันยายน 2564
เผยผลสำรวจภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยของภาคตะวันตก พบว่า ภาพรวมตลาดในด้านอุปทานของหน่วยเปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.2 แต่เป็นการเพิ่มขึ้นจากฐานที่ต่ำกว่าปกติในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มูลค่าลดลงร้อยละ -51.5
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยผลสำรวจภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยของภาคตะวันตก พบว่า ภาพรวมตลาดในด้านอุปทานของหน่วยเปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.2  แต่เป็นการเพิ่มขึ้นจากฐานที่ต่ำกว่าปกติในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มูลค่าลดลงร้อยละ -51.5  โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหน่วยบ้านจัดสรรและอาคารชุดเปิดขายใหม่ถึงร้อยละ 50.6 และร้อยละ 47.1 ตามลำดับ ขณะที่มูลค่าลดลงร้อยละ -51.5 ซึ่งผู้ประกอบการมีการพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ส่วนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้ประกอบการมีการชะลอตัวในการพัฒนาโครงการใหม่ลง  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ในส่วนของภาพรวมอุปสงค์ของหน่วยขายได้ใหม่พบว่า จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 หากพิจารณาอัตราดูดซับอาคารชุดและบ้านจัดสรร พบว่า มีอัตราคงที่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  หากมองภาพรวมทั้งปี 2564 คาดว่าจะมีหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาดประมาณ 1,902 หน่วย มีหน่วยรอการขายสะสมประมาณ 5,188 หน่วย และในปี 2565 คาดว่า หากมีการกระจายวัคซีนได้ทั่วถึงจะทำให้สถานการณ์ที่อยู่อาศัยปรับตัวดีขึ้น และจะส่งผลให้มีหน่วยที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 2,261 หน่วย และคาดว่าจะส่งผลให้มีหน่วยเหลือขายสะสมเพิ่มขึ้นโดยมีจำนวนหน่วยประมาณ 5,383 หน่วย หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปี 2564
 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
PRESS RELEASE อื่นๆ