สถานการณ์ที่อยู่อาศัยปี 2566 บ้านโอกาสที่เข้าไม่ถึง
Loading

สถานการณ์ที่อยู่อาศัยปี 2566 บ้านโอกาสที่เข้าไม่ถึง

วันที่ : 10 มกราคม 2566
สถานการณ์ที่อยู่อาศัยปี 2566 บ้านโอกาสที่เข้าไม่ถึง
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ให้สัมภาษณ์ในรายการของ Thai PBS ในหัวข้อเรื่อง "สถานการณ์ที่อยู่อาศัยปี 2566 บ้านโอกาสที่เข้าไม่ถึง " ในวันที่ 10 มกราคม 2566