โอนบ้านใหม่ทรุดต่ำสุดรอบ 25 ไตรมาส แบงก์กลัวหนี้เสียพุ่ง ลดปล่อยกู้ซื้อบ้าน
Loading

โอนบ้านใหม่ทรุดต่ำสุดรอบ 25 ไตรมาส แบงก์กลัวหนี้เสียพุ่ง ลดปล่อยกู้ซื้อบ้าน

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567
โอนบ้านใหม่ทรุดต่ำสุดรอบ 25 ไตรมาส แบงก์กลัวหนี้เสียพุ่ง ลดปล่อยกู้ซื้อบ้าน
รายการ Business tomorrow วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 2567 เวลา 16.00 น. มาสัมภาษณ์ ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในห้วข้อ "โอนบ้านใหม่ทรุดต่ำสุดรอบ 25 ไตรมาส แบงก์กลัวหนี้เสียพุ่ง ลดปล่อยกู้ซื้อบ้าน"