ตลาดที่อยู่อาศัย ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 การปรับตัวและทิศทาง
Loading

ตลาดที่อยู่อาศัย ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 การปรับตัวและทิศทาง

วันที่ : 24 สิงหาคม 2564
ตลาดที่อยู่อาศัย ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 การปรับตัวและทิศทาง
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ประเมินสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย 2564 ต้องปรับตัว เลขคาดการณ์ใหม่ หลังจากพบว่ามีการชะลอตัวอย่างมากในด้านอุปทานใหม่ คาดว่าในปี 2564 โครงการ เปิดตัวใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล จะลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ -35.0 หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ ลดลงประมาณ ร้อยละ -16.2 และต้องใช้เวลาฟื้นสู่สภาวะตลาดปรกติในปี 2568 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Press Release