ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2563 ทิศทางปี 2564 รายการ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน FM 92.5 MHz
Loading

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2563 ทิศทางปี 2564 รายการ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน FM 92.5 MHz

วันที่ : 6 มกราคม 2564
ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2563 ทิศทางปี 2564 รายการ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน FM 92.5 MHz
รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน สถานี FM 92.5 MHz โดยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (พอดแคสต์) ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ และผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2563 ทิศทางปี 2564 ในวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 10.10-11.00 น.