วิเคราะห์ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี 2564
Loading

วิเคราะห์ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี 2564

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563
วิเคราะห์ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี 2564
วิเคราะห์ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี 2564 โดยภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้น หากได้รับมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มบ้านระดับราคาเกิน 3 ล้านบาทขึ้นไป จะช่วยให้ตลาดฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ด้านกำลังซื้อจากต่างประเทศมั่นใจ