ภาพรวมธุรกิจอสังหาฯ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
Loading

ภาพรวมธุรกิจอสังหาฯ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วันที่ : 12 ตุลาคม 2563
ภาพรวมธุรกิจอสังหาฯ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
ช่องข่าว TNN สัมภาษณ์ ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และผู้ตรวจการธนาคาร เรื่อง ภาพรวมธุรกิจอสังหาฯ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และตลาดบ้านมือสอง วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์