สัมภาษณ์พิเศษเว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง
Loading

สัมภาษณ์พิเศษเว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง

วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563
สัมภาษณ์พิเศษเว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง
บันทึกเทปสัมภาษณ์พิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆ ของศูนย์ข้อมูลฯ วันที่ 15 กรกฎาคม 256