สัมมนาออนไลน์ วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคใต้และภาคตะวันตก
Loading

สัมมนาออนไลน์ วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคใต้และภาคตะวันตก

วันที่ : 11 มิถุนายน 2563
สัมมนาออนไลน์ วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคใต้และภาคตะวันตก
เผยแพร่ข้อมูลผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยภาคใต้และภาคตะวันตก โดยสรุปภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่ การวิเคราะห์แนวโน้มปี 2563 อัตราดูดซับต่อเดือน เจาะลึกอุปสงค์ อุปทาน ตามระดับราคา และทำเลขายดี ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์