นโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
Loading

นโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563
นโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
Group interview เรื่อง มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดย คุณปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา ห้องชบา Chaba ชั้น G