แถลงข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สำคัญในปี 2563
Loading

แถลงข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สำคัญในปี 2563

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563
แถลงข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สำคัญในปี 2563
กิจกรรมพบปะสื่อมวลชน Group interview เรื่อง สถานการณ์ภาพรวมธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2562 ทิศทางปี 2563 และทิศทางการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา ห้องชบา Chaba ชั้น G