การถือครองกรรมสิทธิ์ของคนต่างด้าว
Loading

การถือครองกรรมสิทธิ์ของคนต่างด้าว

วันที่ : 20 ธันวาคม 2562
การถือครองกรรมสิทธิ์ของคนต่างด้าว
งานแถลงข่าว Group Interview เรื่อง ตลาดที่อยู่อาศัยหลังมาตรการรัฐ วันที่ 17 ธันวาคม 62 เวลา 13.30-15.00 น. ณ โรงแรม เดอะเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ ห้อง Astor II