แนวโน้มตลาดบ้านมือสองของประเทศไทย
Loading

แนวโน้มตลาดบ้านมือสองของประเทศไทย

วันที่ : 21 มิถุนายน 2562
แนวโน้มตลาดบ้านมือสองของประเทศไทย
นักข่าวจากกรุงเทพธรุกิจ สัมภาษณ์ ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ (ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) วันที่ 21 มิถุนายน 2562