แนวโน้มและทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2566
Loading

แนวโน้มและทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2566

วันที่ : 11 เมษายน 2566
แนวโน้มและทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2566
REIC จัดงานสัมมนา "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2566" รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จากผลการสำรวจภาคสนาม เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. (Onsite Seminar)