แนวโน้มและทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ภาคกลาง ภาคตะวันตก ปี 2566
Loading

แนวโน้มและทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ภาคกลาง ภาคตะวันตก ปี 2566

วันที่ : 7 เมษายน 2566
แนวโน้มและทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ภาคกลาง ภาคตะวันตก ปี 2566
REIC จัดงานสัมมนา "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2566 ภาคกลาง ภาคตะวันตก" รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จากผลการสำรวจภาคสนาม เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น. (Online Seminar)