อสังหาริมทรัพย์ไทย หลังจีนเปิดประเทศ
Loading

อสังหาริมทรัพย์ไทย หลังจีนเปิดประเทศ

วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566
อสังหาริมทรัพย์ไทย หลังจีนเปิดประเทศ
ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ให้สัมภาษณ์ในรายการ JKN-CNBC ทางออนไลน์ หัวข้อเรื่อง "อสังหาริมทรัพย์ไทย หลังจีนเปิดประเทศ" ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566