ตลาดที่อยู่อาศัย
Loading

ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยปี 2559 และแนวโน้ม ปี 2560

วันที่ : 17 มิถุนายน 2560
ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยปี 2559 และแนวโน้ม ปี 2560
วันจันทร์ที่ 29 พ.ค. 2560 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดยรักษาการ ผอ. ศขอ. พบปะสื่อมวลชนสายอสังหาริมทรัพย์