ลุ้นไฟเขียวมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ
Loading

ลุ้นไฟเขียวมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ

วันที่ : 9 เมษายน 2567
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วย โดยเฉพาะการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำของ ธอส.จะทำให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อบ้านได้ง่ายทำให้คนที่เช่าอยู่อาศัยได้มีบ้านเป็นคนตัวเอง เปลี่ยนค่าเช่าเป็นค่าผ่อนบ้าน เพราะงวดการผ่อนบ้านยาวนานขึ้นจากเดิม 30 ปี เป็น 40 ปี
    นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พิจารณาอนุมัติ โดยจะมีทั้งมาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสะท้อนต้นทุนราคาอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันที่ได้ปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งลดค่าธรรมเนียม การโอนลดค่าจดทะเบียน รวมถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินของรัฐ ทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)และธนาคารออมสิน รวมถึงการขยายวงเงินสินเชื่อบ้าน เช่น ผู้มีรายได้น้อยยื่นกู้บ้านในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทขยายเป็นไม่เกิน 7ล้านบาท เป็นต้น

    นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วย โดยเฉพาะการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำของ ธอส.จะทำให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อบ้านได้ง่ายทำให้คนที่เช่าอยู่อาศัยได้มีบ้านเป็นคนตัวเอง เปลี่ยนค่าเช่าเป็นค่าผ่อนบ้าน เพราะงวดการผ่อนบ้านยาวนานขึ้นจากเดิม 30 ปี เป็น 40 ปี

    "จากสถิติการกู้ซื้อบ้านตอนทำสัญญา 30 ปี แต่ไม่เคยผ่อนยาวนาน 30 ปีแล้ว ส่วนใหญ่ผ่อนเพียง 15 ปีเท่านั้น แต่สิ่งที่ยากคือการเข้าสู่ระบบสินเชื่อ ดังนั้น ขอให้ยื่นกู้บ้านแล้วผ่านการพิจารณาของสถาบันการเงินก่อน จากนั้นเชื่อว่าผู้ที่ซื้อบ้านจะบริหารจัดการผ่อนชำระค่างวดบ้านเอง และหากมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะต้องการผ่อนบ้านให้หมดเร็วๆ ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาบ้านได้ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการเงิน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งทำให้ราคาบ้านปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3-5 ล้านบาท และที่ผ่านมายอดขายที่อยู่อาศัยลดลง เนื่องจากกำลังซื้อของประชาชนลดลง แต่หากรัฐบาลจะขยับเพดานการปล่อยสินเชื่อไปสู่ที่ราคาบ้าน 7.5 ล้านบาท และมาตรการอื่นๆจะช่วยกระตุ้นธุรกิจอสังหาฯได้อย่างแน่นอน"

 
ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ