3แบงก์รัฐลุยช่วยน้ำท่วม 
Loading

3แบงก์รัฐลุยช่วยน้ำท่วม 

วันที่ : 28 กันยายน 2564
ให้เงินกู้ฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย พักหนี้-ประนอมหนี้อุ้มลูกค้า
     
          นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ได้ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ด้วยวงเงินกู้ฉุกเฉินที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน และดอกเบี้ยต่ำ สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซื้อสิ่งของจำเป็น ประกอบด้วย สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม ภัยพิบัติ กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ปลอดชำระเงินงวด 3 เดือนแรก

          นอกจากนี้มีสินเชื่อเคหะสำหรับลูกค้าเดิมหรือประชาชนทั่วไป ที่บ้านพัก ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม ให้กู้วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยปีแรก 0% สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านทดแทนที่ได้รับความเสียหาย วงเงินกู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท ใช้บ้าน ที่ดิน สวนไร่นา คอนโด ที่ปลอดภาระจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ ดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ลบ 1.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา และสินเชื่อธุรกิจบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการ หรือเอสเอ็มอีวงเงินให้กู้สูงสุด 10% ของวงเงินกู้เดิมแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยปีแรก 3.50% ปีที่ 2 เป็นต้นไปคิดเอ็มแอลอาร์ ปีแรกชำระแต่ดอกเบี้ยไม่ต้องชำระเงินต้น

          นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ได้จัดทำโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ลบ 2.25% ต่อปี  ให้ อบจ. อบต. เทศบาล เมืองพัทยาและ กทม. ไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อสร้างงานและรายได้ให้กับประชาชน รวมถึงหนุนแรงงานคืนถิ่นให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

          โดย ธ.ก.ส.ยังได้เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อยู่ระหว่างรอประเมินความเสียหายในพื้นที่ 28 จังหวัดจะมีมาตรการขยายการปรับโครงสร้างหนี้ ให้หากเกษตรกร หรือลูกค้ามีความเสียหายอย่างสิ้นเชิง หรือเกิน 50% รวมถึงให้กู้ดอกเบี้ยพิเศษสำหรับการซ่อมแซม และลงทุนใหม่ เร่งรัดการเคลมประกันภัยนาข้าว และสินค้าเกษตรกรที่เสียหายจากเหตุภัยพิบัติด้วย

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออก 7 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในภาคกลางและภาคตะวันออกที่ประสบภัยน้ำท่วมเฉียบพลัน ผ่านโครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 64 ประกอบด้วย ลดดอกเบี้ยเหลือ 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี คงที่ 1 ปีแรก ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน และคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 4 เดือน ไม่ต้องชำระเงินงวด ช่วยประนอมหนี้ไม่เกิน 1 ปี คิดดอกเบี้ย 1% ต่อปี กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังซ่อมแซมไม่ได้ ให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคาร และพิจารณาสินไหมเร่งด่วน สำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย จ่ายตามความเสียหายจริงรวมทุกภัยธรรมชาติไม่เกิน 20,000-30,000 บาทต่อปี.

 
ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ