ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : Real Estate Information Center (REIC) Government Housing Bank
Loading

กรอกใบสมัคร

กรอกรายละเอียดในแต่ละช่องให้ครบถ้วนและได้ใจความ โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย * กำกับ
  • ข้อมูลส่วนตัว
    30%
  • ประวัติการศึกษา
    60%
  • ประวัติการทำงาน
    100%
*
*
บาท

รูปโปรไฟล์

เลือกไฟล์ (ไม่ได้เลือกไฟล์ใด)

ข้อมูลส่วนตัว

icon man
ชาย
icon woman
หญิง
icon HDB
*
icon age
*
*
*
*
สถานภาพ
โสด
สมรส
อื่นๆ
*

ที่อยู่ที่ติดต่อได้

*
*
*
*
*

ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ

*
*