หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล (เฉพาะหน่วยที่โอนจากนิติบุคคล) ครึ่งปีแรก 2559
Loading

หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล (เฉพาะหน่วยที่โอนจากนิติบุคคล) ครึ่งปีแรก 2559

วันที่ : 20 สิงหาคม 2559