ดึงต่างชาติลงทุนในประเทศไทย เปิดให้ต่างชาติซื้อบ้าน-ถือครองที่ดินไม่เกิน 1 ไร่
Loading

ดึงต่างชาติลงทุนในประเทศไทย เปิดให้ต่างชาติซื้อบ้าน-ถือครองที่ดินไม่เกิน 1 ไร่

วันที่ : 31 ตุลาคม 2565