หน่วยที่อยู่อาศัยโอนกรรมสิทธิ์ใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ช่วงมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอน (เปลี่ยนแปลง% YoY)
Loading

หน่วยที่อยู่อาศัยโอนกรรมสิทธิ์ใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ช่วงมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอน (เปลี่ยนแปลง% YoY)

วันที่ : 8 มิถุนายน 2559