ภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล และภาคกลาง ไตรมาส 2 ปี 2565
Loading

ภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคกลาง ไตรมาส 2 ปี 2565

วันที่ : 15 กันยายน 2565
ภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคกลาง ไตรมาส 2 ปี 2565
REIC จัดงานสัมมนา "เปิดมุมมองอสังหาฯ ให้ชัด เพื่อจัดกลยุทธ์ครึ่งปีหลังกรุงเทพฯ - ปริมณฑล และภาคกลาง" รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จากผลการสำรวจภาคสนาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น.