รู้แล้วหรือยัง...ใครบ้าง ไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 65
Loading

รู้แล้วหรือยัง...ใครบ้าง ไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 65

วันที่ : 15 กรกฎาคม 2565
รู้แล้วหรือยัง...ใครบ้าง ไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 65
อย่างที่ได้ข่าว และทราบว่าปี 2565 นี้ จะไม่ได้มีการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดิน เหมือนอย่าง 3 ปีที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ ก็ยังมีเงื่อนไขพิเศษสำหรับบางเคสที่ไม่ต้องเสียภาษี เพราะไม่ได้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 นี้ REIC Podcast จะมาสรุปผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันให้ชัด ๆ