แถลงข่าว สถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยไตรมาส 1 ปี 2565 และคาดการณ์ ปี 2565
Loading

แถลงข่าว สถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยไตรมาส 1 ปี 2565 และคาดการณ์ ปี 2565

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565
แถลงข่าว สถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยไตรมาส 1 ปี 2565 และคาดการณ์ ปี 2565
REIC จัดงานแถลงข่าว ภาพรวมด้านอุปสงค์ – อุปทาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ภาพรวมสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติ ไตรมาส 1 ปี 2565 ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ