ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2565 ภายใต้ปัจจัยลบ
Loading

ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2565 ภายใต้ปัจจัยลบ

วันที่ : 28 มีนาคม 2565
ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2565 ภายใต้ปัจจัยลบ
REIC ประเมินทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2565 โดยประเมินจากตัวแปรหลัก เรียงลำดับตามความสำคัญสูงสุด พร้อมคาดการณ์ปี 2565 จำนวนโครงการเปิดตัวใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัย อันดับทำเลที่น่าสนใจที่มีหน่วยขายได้ใหม่ และอัตราดูดซับต่อเดือนดีที่สุดในช่วงปลายปี 2564 : 5 อันดับแรก