ที่อยู่อาศัยในปี 2565 จะดำเนินไปในทิศทางใด...
Loading

ที่อยู่อาศัยในปี 2565 จะดำเนินไปในทิศทางใด...

วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565
ที่อยู่อาศัยในปี 2565 จะดำเนินไปในทิศทางใด...
REIC Podcast EP.1 แถลงข่าว : สถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2564 เเละเเนวโน้มปี 2565 โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เเละรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565