สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก (EEC)
Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก (EEC)

วันที่ : 25 มิถุนายน 2564
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก (EEC)
24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น. งานสัมมนา "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก (EEC)" ได้เรียนเชิญวิทยากรจาก สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ความก้าวหน้าแผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)" ตบท้ายด้วยการเสวนากับ 3 ผู้บริหารอสังหา ในหัวข้อ ตลาดที่อยู่อาศัยใน EEC ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว