แถลงข่าว สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาส 3 ปี 2563 และแนวโน้ม ปี 2564
Loading

แถลงข่าว สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาส 3 ปี 2563 และแนวโน้ม ปี 2564

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563
แถลงข่าว สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาส 3 ปี 2563 และแนวโน้ม ปี 2564
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และผู้ตรวจการธนาคาร เปิดเผยว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2563 ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อภาคการลงทุนในธุรกิจที่อยู่อาศัย โดยเป็นการชะลอตัวต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน