นโยบายการขับเคลื่อนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Loading

นโยบายการขับเคลื่อนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563
นโยบายการขับเคลื่อนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สัมมนาใหญ่ประจำปี 2563 ของ 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ หัวข้อ "อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจ ปี 2020" โดย คุณปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00-17.30 น. ณ ห้องอโนมา แกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ