ภาพรวมตลาดอสังหาฯ ภาคตะวันออก
Loading

ภาพรวมตลาดอสังหาฯ ภาคตะวันออก

วันที่ : 12 มิถุนายน 2562
ภาพรวมตลาดอสังหาฯ ภาคตะวันออก
โดย นายวิชัย วิรัตกพันธ์ (ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 งานสัมมนา วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย 3 จังหวัด EEC (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ปี 2562