ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
Loading

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
โดย คุณฤทธิ์ ศยามานนท์ (ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง) วันที่ 15 มีนาคม 2562 งานสัมมนา วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และ อยุธยา-สระบุรี ปี 2562 หมายเหตุ : มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป